Partners in jeugdbeleid

Innovatief, gedreven en met oog voor de menselijke maat. Dat is waar Partners in jeugdbeleid voor staat. Wij richten ons op de transformatie binnen het sociale domein, de lokale jeugdhulp in het bijzonder. We begeleiden complexe veranderprocessen en initiëren gesprekken over actuele maatschappelijke thema’s. Daarnaast zijn we een veel gevraagde partner voor projecten op het gebied van slimmer organiseren van zorg. Het versterken van eigenaarschap bij inwoners en professionals vormt daarin onze rode draad.

Het versterken van de samenwerking met en rond gezinnen is daarvan een voorbeeld. De door ons ontwikkelde werkwijze 1Gezin1Plan en ons model voor lokale jeugd en gezinsteams worden beiden landelijk op grote schaal toegepast. Naast deze praktijkprojecten doet Partners in jeugdbeleid onderzoek en adviseren wij overheden bij hun jeugdbeleid. Onze brede expertise en ons grote netwerk in de sector maakt ons daarbij een sterke partner.

Partners in jeugdbeleid