1Gezin1Plan

In ruim 40 gemeenten begeleidden wij professionals, managers en bestuurders bij de invoering van de werkwijze 1Gezin1Plan. Ouders voelen zich serieus genomen en professionals voelen zich gesterkt door de onderlinge samenwerking, zo blijkt uit onderzoek.

Onze ervaringen met 1Gezin1Plan legden we samen met Buro Bolt vast in 1Gezin1Plan Handboek voor de praktijk (SWP, 2015). In dat handboek integreren we de principes van 1Gezin1Plan met het oplossingsgerichte programma Gezin Centraal. Het Handboek helpt professionals om gezinnen zo te begeleiden dat zij weer zelf hun eigen antwoorden en oplossingen vinden.

De invoering van 1Gezin1Plan vraagt echter om meer dan een handboek. Een cultuuromslag is nodig, in alle geledingen. Hulpverleners die echt naast ouders gaan staan en hun doelen centraal stellen. Hulpverleners die de krachten bundelen met gezinsleden, mensen uit hun netwerk en collega’s uit andere instellingen. Maar ook gemeenten en managers van zorginstanties die collegiaal samenwerken, en hun medewerkers stimuleren en de ruimte geven dat ook te doen. Dat realiseren vraagt om een uitgelezen lokale, of regionale, implementatiestrategie.

1Gezin1Plan