In gesprek over …..

 

Graag gaan we met jou en je collega’s in gesprek, bijvoorbeeld over ons meest recente artikel: Het vraagt moed van ons allen. Omgaan met kindermishandeling en seksueel misbruik

Omdat we ons werk altijd samen doen. Omdat de wereld waarin we ons bewegen complex is. Omdat ieder een stukje wijsheid bezit dat de ander kan verrijken. Omdat je soms vanuit je eigen perspectief bevooroordeeld raakt. Omdat het dan helpt geconfronteerd te worden met alternatieve invalshoeken, afwijkende meningen en geluiden. Omdat het inspirerend en verfrissend is om in gesprek te zijn over de thema’s die je bezighouden. Omdat we ons willen richten op waar het nou eigenlijk om gaat in het jeugddomein: het bieden van een veilige en uitnodigende bedding waarin kinderen en jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen, en van betekenis kunnen zijn op hun eigen, unieke wijze.

In workshops en dialoogsessies voeren we ook het gesprek over eenvoudig monitoren van complexe vraagstukken, kwaliteit en hoe dat aan goede bedoelingen ten onder kan gaan, werken zonder wachtlijsten, wijkgericht werken. We zoeken telkens naar passende vormen en sluiten aan bij maatschappelijke initiatieven.

 

In gesprek over …..