Onderzoek & Advies

Regelmatig voeren we onderzoek uit voor diverse opdrachtgevers, enkele voorbeelden:

Het nader onderzoek toegang jeugdhulp voerden we uit in opdracht van de ministeries van VWS en V&J. De eerste cijfers van de landelijke beleidsinformatie jeugdhulp vormde de aanleiding. In vier gemeenten onderzochten we vier heel verschillende manieren waarop de toegang tot de jeugdhulp is vormgegeven.

De handreiking integrale zorg ontwikkelden we in opdracht van de brancheorganisaties GGZ NL, Jeugdzorg NL, Vereniging Gehandicaptenzorg en het landelijk expertise centrum speciaal onderwijs. De Handreiking is ontwikkeld om gemeenten en aanbieders van zorg en onderwijs te ondersteunen bij het gezamenlijk versterken van de zorg voor jeugdigen en gezinnen met meervoudige problematiek.

In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut vergeleken we de indicatiestelling voor jeugd binnen zorg en onderwijs vanuit drie perspectieven: het financiƫle-, professionele- en het cliƫntperspectief. Met deze rapportage leverden we een bijdrage aan de de voorbereidingen op de tranisitie van de zorg voor jeugd richting gemeenten, de ontwikkeling van de wijkteams en hun relatie met passend onderwijs.

Onderzoek & Advies