Slimmer Organiseren

De zorg kan efficiënter én effectiever door het slimmer organiseren van de zorgprocessen.

Met behulp van de Doorbraakmethode realiseerden teams in de jeugdhulp verbluffende resultaten. Zowel binnen de voormalige bureau’s jeugdzorg, de jeugd-ggz als in organisaties voor jeugd en opvoedhulp is veel winst geboekt met deze methode. Minder regeldruk, minder vergaderen, minder wachten. Dit alles met als doel: meer tijd en meer kwaliteit voor jeugdigen en hun gezinnen.

De resultaten van ons meest recente landelijke project zijn te vinden in de Praktijkgids Tijd voor Jeugd. Enkele wapenfeiten: een team realiseerde een afname van de gemiddelde behandelduur met 235 dagen, een afdeling bracht de wachttijd terug van 62 naar 7 dagen, meerdere teams verhoogden hun clientcontacttijd met wel 30 tot 80%.

De resultaten die 50 teams in de jeugd-ggz tussen 2009 en 2011boekten zijn te vinden in de Praktijkgids Slimmer organiseren. Zij realiseerden een reductie in wacht- en doorlooptijden van 50 tot 90%. Dit door hun diagnostische onderzoeken en hun behandelprocessen zelf slimmer te organiseren. In de praktijkgids is te lezen hoe zij dat aanpakten.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om te starten met een landelijk Doorbraakproject voor wijkteams: lokaal werken zonder wachten of belemmerende bureaucratie.

Slimmer Organiseren