Transformatie

De decentralisaties van 2015 zijn voor gemeenten dé kans om de zorg voor gezinnen te vereenvoudigen en verbeteren. Vanaf 2013 waren we in de 13 gemeenten van Holland Rijnland verantwoordelijk voor de opstart en ontwikkeling van de jeugd en gezinsteams. Inmiddels draaien daar 24 zelforganiserende teams die lokaal nauw samenwerken met, of geïntegreerd zijn in, de sociale wijkteams. Ook in andere gemeenten begeleidden wij gemeenten bij deze transformatie, onze ervaringen legden wij vast in het artikel “bevlogen ambities en taaie werkelijkheid in permanent transformatieproces” (Sociaal Bestek februari 2016).

Op landelijk niveau dragen we op verschillende manieren bij aan de transformatie. In opdrachten van de Associatie Wijkteams en het Nederlands Jeugd instituut. Maar ook door onderzoeken in opdracht van onder andere het ministerie van VWS, ZonMW en de rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

Transformatie