Wie zijn we

Partners in Jeugdbeleid is een netwerkorganisatie. Bij de uitvoering van projecten werken we samen met heel diverse deskundigen en professionals. Afhankelijk van de opdracht huren we freelancers in of vormen we een tijdelijk samenwerkingsverband met bijvoorbeeld kennisinstituten. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Zwaan onderzoek en advies, Buro Bolt, Argos Advies, De Jeugdzaak, Jeugdzorg advies. Ook onze opdrachtgevers zijn divers: gemeenten (onder andere Amsterdam, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Leiden, regio Holland Rijnland, Capelle a/d IJssel), Ministerie van VWS, ZONMW, Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, brancheorganisaties (GGZ-NL, Jeugdzorg NL, GGD NL, MO-groep, VGN, VNG), en zorgaanbieders.

Quirien van der Zijden

Quirien van der Zijden studeerde orthopedagogiek en werkte enige jaren in de praktijk van de jeugdzorg. In 1997 vestigde zij zich als zelfstandig adviseur en projectleider. In die hoedanigheid leidde zij vele (lokale, regionale en landelijke) projecten binnen en tussen de diverse sectoren die de (jeugd)zorg rijk is. Het verbinden en versterken van mensen is haar missie: zowel de jongeren en ouders die een beroep doen op de jeugdhulp als degenen (professionals, ambtenaren, bestuurders) die zich dagelijks voor hen inzetten.

quirien@partnersinjeugdbeleid.nl telefoon: 06 -53968883

Sophie Hospers

Sophie Hospers studeerde filosofie en geschiedenis en deed aanvullende opleidingen op het gebied van de jeugdzorg en zorg- en projectmanagement. Onlangs volgde zij de opleiding Verdraaide Organisaties. Zij was jarenlang leidinggevende in verschillende branches van het jeugddomein (kinderopvang, GGZ, jeugdzorg). Daarnaast werkte zij als trainer/coach en publiceerde enkele artikelen. De afgelopen jaren was zij als coach een belangrijke inspirator in het transformatieproces van diverse jeugd- en gezinsteams. Sinds 2016 is zij tevens onderzoeker en procesbegeleider voor Partners in Jeugdbeleid.

sophiehospers@online.nl telefoon: 06 – 23591236